Tijdelijke blokkade op uw rekening

ICS

Van:International Card Services
Verzonden: donderdag 9 september 2021 16:37
Aan:********@********
Onderwerp: Tijdelijke blokkade op uw rekening

Betreft: Tijdelijke blokkade op uw rekening

Geachte klant ,

Zojuist hebben wij diverse inlogpogingen op uw account geconstanteerd met
een voor ons onbekend IP-adres.
Alhoewel er nog geen toegang tot uw rekening is geweest, hebben we volgens
protocol enkele restricties aan uw ICS account opgelegd.

Indien u uw account weer wilt gebruiken kunt u de opgelegde restricties
opheffen door uw account te verifieren.
Dit kunt u doen door in te loggen op uw account, en de controle gegevens in
te vullen.

Klik hier ** ** ** ****** .(Link)

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail