Tijdelijke blokkade op uw Mijn ICS account

ICS

Geachte heer/mevrouw ‘****************’,
Uit onze administratieve controle bij International Card Services in gebleken dat de actualisatie formulier gekoppeld aan het e-mailadres: ******************** nog niet geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze alsnog in te vullen om de blokkade van uw card(s) en uw Mijn Card(s) Online tegen te houden.
Het niet (volledig) invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen gebruik meer kan maken van de diensten van International Card Services B.V.
Helaas heeft de huidige contactloze systeem van ICS de vernieuwde voorwaarden niet behaald en kan daarom niet langer meer ondersteund worden door ons betaalsysyeem.
Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) en uw Mijn Card(s) Online
Mijn beveiligde formulier opvragen via de volgende link: ****************
Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail