Tijdelijke blokkade

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: Tuesday, October 20, 2020 5:09:03 AM
Aan: ********@********
Onderwerp: Tijdelijke blokkade

Betreft: Tijdelijke blokkade op uw rekening !

 

Geachte relatie ,

Zojuist hebben wij diverse inlogpogingen op uw account geconstanteerd met een voor ons
onbekend IP-adres. Alhoewel er nog geen toegang tot uw rekening is geweest, hebben we
volgens protocol enkele restricties aan uw ICS account opgelegd.

Indien u uw account weer wilt gebruiken kunt u de opgelegde restricties opheffen door uw account
te verifieren. Dit kunt u doen door in te loggen op uw account, en de controle gegevens in te
vullen.

***** **** *** *** *******(Link)

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail