Let op (1/3): Valse e-mail Eneco Sinds 17:02 | 26 sep 2022

Tijdelijke blokkade

ICS

Van: International Card Services
Onderwerp: Tijdelijke blokkade
Datum: 23 september 2020 00:52:42 CEST
Aan:*********@***********
Antwoord aan:

Betreft: Tijdelijke blokkade op uw rekening !

Geachte relatie ,

Zojuist hebben wij diverse inlogpogingen op uw account geconstanteerd met een voor ons onbekend IP-adres. Alhoewel er nog geen
toegang tot uw rekening is geweest, hebben we volgens protocol enkele restricties aan uw ICS account opgelegd.

Indien u uw account weer wilt gebruiken kunt u de opgelegde restricties opheffen door uw account te verifieren. Dit kunt u doen door in te
loggen op uw account, en de controle gegevens in te vullen.

**** **** ** ** ** *******(Link) .

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail