Tijd voor je nieuwe Rabo Scanner

Rabobank

Van: Klantinfo
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 17:11
Aan: **********@*********
Onderwerp: Tijd voor je nieuwe Rabo Scanner

dinsdag, 31 augustus 2021

Geachte klant,

Uw Rabo Scanner is toe aan vervanging.
Onlangs heeft uw Rabo Scanner ons een signaal doorgegeven dat uw batterijen bijna
leeg zijn.

Nieuwe Rabo Scanner aanvragen
Wij verzoeken u om kosteloos de nieuwe Rabo Scanner en betaalpas aan te vragen,
zodat u veilig gebruik kunt blijven maken van uw betaaldiensten bij de ABN-AMRO. Uw
nieuwe Rabo Scanner en betaalpas wordt binnen enkele dagen naar u toegestuurd.

Wat is Rabo Scanner ?
Met de Rabo Scanner kunt u inloggen in Internet
Bankieren en Access Online. Ook bevestigt u met de
Rabo Scanner uw opdrachten, bijvoorbeeld een
betaalopdracht of een batchbetaling.

Zo vraagt u een vervangende Rabo Scanner en betaalpas aan :

Vraag dan uw vervangende Rabo Scanner en betaalpas aan via Internet Bankieren.
Hier heeft uw huidige pas voor nodig die gekoppeld is aan uw betaalrekening.

**** **** ** ** ******** ** starten (Link)

Binnen drie werkdagen ontvang je de inactieve betaalpas en Rabo scanner voor deze
betaalrekening. Instructies om de betaalpas te activeren worden meegestuurd.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

Valse e-mail