Teruggave Zorgverzekering MijnOverheid

Mijn Overheid

Van:MijnOverheid
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 03:11
Aan: ************@************
Onderwerp: Teruggave Zorgverzekering MijnOverheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw

Bij controle omtrent uw zorgverzekering hebben wij geconstateerd dat u in aanmerking komt
voor een terugbetaling. De teruggave van uw ziektekosten ‘zorgverzekeringswet’
kunt uw berekenen via onze website.

Dit bericht is belangerijk voor u en word verzocht (binnenkort) actie te
ondernemen.

– Bezoek je berichtbox door hier te klikken.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail