Teruggave Zorgverzekering MijnOverheid

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 12:26
Aan: ********@********
Onderwerp: Teruggave Zorgverzekering MijnOverheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw

Bij controle omtrent uw zorgverzekering hebben wij geconstateerd dat u in aanmerking komt
voor een terugbetaling. De teruggave van uw ziektekosten ‘zorgverzekeringswet’
kunt uw berekenen via onze website.
Dit bericht is belangerijk voor u en word verzocht (binnenkort) actie te
ondernemen.

– Bezoek je berichtbox door **** ** klikken (Link).

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail