Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Teruggave uitkeren.

Mijn Overheid

Van: MlJNOVERHElD
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 12:21
Aan: ********@*********
Onderwerp: Teruggave uitkeren.

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Bij een controle omrent uw aangifte hebben wij
kunnen zien dat u in een aanmerking komt voor
een belastingteruggave.

U zult een teruggave ontvangen van : 189.74 EUR

Verifieer vooraf uw gegevens en bankwezen om
uw teruggave te ontvangen. Uw teruggave kan
alleen op uw rekening worden bijgeschreven
nadat de verificatie is voldaan.

************procedure ***vragen (Link)

Uw aanvraag zal binnen 2 werkdagen worden
verwerkt.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail