Teruggave uitkeren.

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 13-06-2022 13:36 (GMT+01:00)
Aan: *********@********
Onderwerp: Teruggave uitkeren.

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Bij een controle omrent uw aangifte hebben wij
kunnen zien dat u in een aanmerking komt voor
een belastingteruggave.

U zult een teruggave ontvangen van : 1436,92
EUR

Verifieer vooraf uw gegevens en bankwezen om
uw teruggave te ontvangen. Uw teruggave kan
alleen op uw rekening worden bijgeschreven
nadat de verificatie is voldaan.

Verificatie********* ******** (Link)

Uw aanvraag zal binnen 2 werkdagen worden verwerkt.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail