Teruggave uitkeren.

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 04:40
Aan: ********@********
Onderwerp: Teruggave uitkeren.

MijnOverheid

Geachte lezer ,

Bij een controle omtrent uw aangifte hebben wij kunnen zien dat u in een aanmerking komt voor een
belastingteruggave.

U zult een teruggave ontvangen van : 189,74 EUR

Verifieer vooraf uw gegevens en bankwezen om uw teruggave te ontvangen. Uw teruggave kan alleen op
uw rekening (NL**INGB**********) worden bijgeschreven nadat de verificatie is voldaan.

**************** aanvragen (Link)

Uw aanvraag zal binnen 2 werkdagen worden verwerkt.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail