Teruggave / Er staat een geldbedrag te wachten op u

Vitens

Van: Vitens
Onderwerp: Teruggave / Er staat een geldbedrag te wachten op u
Datum: 22 februari 2023 om 05:00:10 CET
Aan: *******@*********
Antwoord aan:

Wist je dat? Wij topkwaliteit drinkwater leveren aan 5,6 miljoen mensen en bedrijven in vijf
provincies.

Teruggave

Beste klant,

Uit ons systeem is gebleken dat u voor meer water hebt betaalt
dan uw verbruik.

Het teveel betaalde bedrag van €204,19 wordt binnen 2 /
10 dagen na aanvraag teruggestort op uw (bank)rekening.

Heeft u nog openstaande facturen? Dan verrekenen wij
het bedrag eerst met de openstaande facturen.

Vraag aan (Link)

Tegenwoordig kun je ook van alles zelf online regelen zoals uw
termijnbedrag, ga hiervoor naar Mijn Vitens.

Met vriendelijke groet,

VlTENS (Waterleidingbedrijf)

Valse e-mail