Teruggave energiebelasting

Liander

From: Liander
Sent: Wednesday, November 3, 2021 11:07 AM
To: ********@*********
Subject: Teruggave energiebelasting

Energiebelasting 2022

Geachte relatie,

Vanaf 1 januari 2022 veranderen de belastingen op stroom en gas.
Op 15 oktober 2021 besloot het kabinet de belasting op stroom
extra te verlagen en belastingkorting op de energierekening te
verhogen. Wat betekent dat voor jou?

De belasting op energie bestaat uit drie delen: de
energiebelasting, de ODE (opslag duurzame energie) en de
teruggave energiebelasting. In 2022 betaal je per kubieke meter
aardgas aan energiebelasting en ODE 54,4 cent (inclusief btw),
bijna 2 cent meer dan in 2021. Voor elektriciteit wordt dat
ongeveer 6,5 per kilowattuur (inclusief btw), dat is 8,4 cent
minder dan in 2021.

Wat moet u doen?
U betaalt eenmalig eigen risico over het belastingteruggave
bedrag

Soort belasting                                         Teruggave 2021                                     Teruggave 2022

Energiebelasting                                        560,00 euro                                         790,00 euro per jaar
10% eenmalig eigen risico                                                                                          79,00 euro
BTW                                                                                                                                 16,59 euro

Totaal                                                                                                                               95,59 euro

Betalen en terug krijgen

Je betaalt niet alleen energiebelastingen, er is ook een vaste
belastingteruggave. In 2022 wordt die 790 euro per jaar.

*****lijk ******* met **eal (Link)

Dit bedrag is gebaseerd op de aansluit- en transportkosten van
energie naar uw huis. Vermeld bij uw betaling dat het om de
eigen risico gaat. Vergeet niet ook uw klantnummer en
contractrekeningnummer te vermelden!

Als u dit niet betaald heeft u geen recht op energiebelasting
teruggave.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
******** ********
Voorzitter & CEO

Valse e-mail