Let op (5/5): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 9 jan 2023

Teruggave Belastingdienst

DigiD

Van: DigiD
Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 16:50
Aan: **************************@*************
Onderwerp: Teruggave Belastingdienst

Geachte Heer/Mevrouw,

U krijgt nog een teruggave van de belastingdienst.

U ontvangt nog: €980,60 euro.

Verifieer eerst uw gegevens om uw teruggave te ontvangen op de
juiste rekening. Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden
bijgeschreven nadat de verificatie is voltooid.

Gelieve dit verzoek in te vullen voor 27-07-2021. De aanvraag zal
binnen 14 werkdagen worden verwerkt.

Rekeningnummer verifiëren

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en van
dienst te zijn geweest.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

DigiD

********************
Hoofd Klantcommunicatie

Valse e-mail