Teruggave

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 13 oktober 2021 om 12:08:04 CEST
Aan: Recipients t
Onderwerp: Teruggave
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een
teruggave van €849,- i.v.m COVID-19.

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te
controleren en te verifiëren. Uw fiscale teruggave kan alleen op uw
bankrekening worden bijgeschreven als wij beschikken over de
juiste
gegevens.

Klik ****(Link) om uw aanvraag in te dienen.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk
om het bericht via de Berichtenbox te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail