Teruggave

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: donderdag 23 september 2021 23:23
Aan: Recipients
Onderwerp: Teruggave

U ontvangt niet vaak e-mail van ********@***********. Meer informatie over waarom dit
belangrijk is

Sommige personen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van
*********@********. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Sommige personen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van
*********@***********. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een
teruggave van €849,- i.v.m COVID-19.

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te
controleren en te verifiëren. Uw fiscale teruggave kan alleen op uw
bankrekening worden bijgeschreven als wij beschikken over de
juiste
gegevens.

Klik ****(Link)  om uw aanvraag in te dienen.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk
om het bericht via de Berichtenbox te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Een reactie op dit bericht zal niet
worden gelezen of beantwoord.

Valse e-mail