Teruggave

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Onderwerp: Teruggave
Datum: 1 februari 2021 om 11:23:36 CET
Aan:******@********
Antwoord aan:

Teruggave

Geachte heer/mevrouw,

Bij controle omtrent uw aangifte hebben wij kunnen zien dat u in
aanmerking komt voor een terugbetaling. Dit bedrag maken wij zo snel
mogelijk naar u over.

U ontvangt een teruggave van: €1260,85

Verifieer eerst uw gegevens en rekeningnummer om uw teruggave te
ontvangen.
Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden bijgeschreven nadat de
verificatie is voltooid.

De aanvraag zal binnen 5 werkdagen worden verwerkt.

********* ******* (Link) 

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail