Teruggave

DigiD

Van: DigiD
Aan:*******@********
Datum: 16 januari 2021 om 12:35
Onderwerp: Teruggave

Geachte heer/mevrouw

Na controle is gebleken at u nog recht heeft op een teruggave.

Te ontvangen bedrag: € 980,50 euro .

Ter controle vragen wij u eerst om uw gegevens en rekeningnummer te controleren. Het
bedrag word na de verificatie naar u overgemaakt.

*************** ************ (Link)

Met vriendelijke groet,

Digi-D

Valse e-mail