Teruggave 2022

Rijksoverheid

Van: Rijksoverheid
Datum: 14 oktober 2022 om 03:03:14 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Teruggave 2022

Nieuw document

Geachte heer of mevrouw,

Bij een controle omtrent uw aangifte hebben wij kunnen zien dat u in
aanmerking komt voor een belastingteruggave.
Ga naar RijksOverheid  (Link) voor uw `aanvraag.

Met vriendelijke groet,
Rijksoverheid

Valse e-mail