Teruggave 2021

Mijn Overheid

Van: mijnoverheid@service.nl
Datum: Tue, 1 Feb 2022 10:17:40 +0100
Aan: ******@**********
Onderwerp:  Teruggave 2021
Antwoord-naar:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Bij een controle omtrent uw aangifte hebben wij kunnen zien dat u in
aanmerking komt voor een belastingteruggave.

U zult een teruggave ontvangen van: €392,54

Verifieer vooraf uw gegevens via de onderstaande link om uw teruggave te
ontvangen. Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden
bijgeschreven nadat de verificatie is voldaan.

Mijn ******** (Link)

Uw aanvraag zal binnen 2 werkdagen worden verwerkt.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail