Diverse onderwerpen klik op “lees meer”

Mijn Overheid

Onderstaande e-mail is in (bijna) identieke vorm meerdere keren naar valse-email@fraudehelpdesk gestuurd, maar steeds met een
ander onderwerp.

Voorbeelden van onderwerpen behorende bij deze e-mail zijn:

  • Teruggave 2020 herinnering
  • Teruggave bevestigen
  • Teruggave uitkeren
  • Teruggave
  • Uw teruggave staat klaar
  • Uw teruggave staat klaar in uw berichtenbox
  • Verificatie nog niet voldaan
  • Claim teruggave
  • Bericht van de Belastingdienst (document ontvangen)
  • Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Aan: *******@*******
Datum: 27-09-2021 00:54
Onderwerp: Teruggave 2020 herinnering

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
Ga naar ********heid(Link) om het bericht te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie
ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail