Teruggave

Belastingdienst

From: Belastingdienst
Sent: Thursday, November 12, 2020 6:54 PM
To: Recipients
Subject: Teruggave

 

Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt nog € 970,95 euro. Wij kunnen dit pas naar u overmaken nadat
uw rekeningnummer is geverifieerd voor deze teruggave.

********* ********** (Link)

 

Valse e-mail