Teruggave

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 26-10-2021 04:14 (GMT+01:00)
Aan: Recipients
Onderwerp: Teruggave.

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een
teruggave van €849,- i.v.m COVID-19.

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te
controleren en te verifiëren. Uw fiscale teruggave kan alleen op uw
bankrekening worden bijgeschreven als wij beschikken over de juiste
gegevens.

Klik ****(Link) om uw aanvraag in te dienen.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk
om het bericht via de Berichtenbox te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail