Steekproefsgewijs

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 2 sep. 2021 06:35
Onderwerp: Steekproefsgewijs
Aan: *********@*********
Cc:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben onlangs een steekproefsgewijze controle op uw belastingaangifte uitgevoerd
en er zijn wat problemen bij u geconstateerd.

Gelieve uw gegevens met ons te verifiëren om uw aanvullende belastingteruggave 2020
te ontvangen. Wij geven u eenmaling de kans, uw unieke link is 24 uur geldig. Kopieer
deze link en plak het in uw browser.

**.**/********* (Link) 

Uitleg
Klik en houd de linkermuisknop ingedrukt terwijl u de cursor over de link sleept. Zodra u
deze handeling uitvoert, zal de link gemarkeerd geworden, klik op uw rechtersmuisknop
en kopieer deze.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail