Bericht van Belastingdienst (document ontvangen)

Mijn Overheid

Van: Berichtenbox
Aan: ****************@*********
Datum: 19-05-2021 10:57
Onderwerp: Bericht van Belastingdienst (document ontvangen)

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingdienst. *** ** n op MijnOverheid om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

*** ********(link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

***********************************
Post van de overheid direct lezen op uw
mobiel of tablet? Dat kan met de
Berichtenbox app van MijnOverheid. Download de
app via de App Store of via Google Play.

Valse e-mail