Belangrijke mededeling

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Datum: 21 juli 2022 om 03:05:17 CEST
Aan: ***********@***********
Onderwerp:  Belangrijke mededeling

Uit onze administratie is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres: ********@*************** onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons
op te kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om
doorverwezen te worden om uw profielgegevens bij te werken

(QR-Code)

Na het voltooien van de aanvraag zijn uw gegevens weer volledig bijgewerkt.
Let op!: Uw aanvraag dient voor Vrijdag 14 juli 2022 te zijn ingediend.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

******************

Valse e-mail