Safekey Voor uw American Express Kaart instellen.

American Express

Van: American Express
Verzonden: woensdag 19 mei 2021 18:35
Aan: **************@***************
Onderwerp: Safekey Voor uw American Express Kaart instellen.

Wachtwoord voor SafeKey® instellen

Beste Heer/Mevrouw *****,

**** ****(link) voor uw activatielink om het Safekey Wachtwoord van American
Express te activeren. Deze link is geldig tot 12 uur na verzending om uw
Safekey Wachtwoord van uw American Express kaart te activeren .
Verstuurd op 19/05/2021,03:11 CET.

Activeer American Express Safekey om je aankopen/betalingen online
te beveiligen

voor meer informatie betreft safekey wachtoord, Neem contact met ons
op via het nummer op de achterzijde van uw kaart

Uw veiligheid online is een topprioriteit, meer informatie
over American Express SafeKey® vind u **** .

Valse e-mail