Rif : 9********

FedEx

Van: NL-FEDEX
Datum: maandag 9 januari 2023 12:29
Aan:*******@*******
Onderwerp: Rif : 9******

Beste ********,

[Uw zending NL37******-** is vertraagd door ontbrekende
informatie. Volg onze instructies in onze chat om dit ongelukkige
probleem op te lossen. Volg nummer: ID: NL37******-**

STATUS: IN AFWACHTING – Lokaal distributiecentrum, bevestiging van
pakket nodig.

ZIE Bestelling ** ▸** (Link)

Valse e-mail