Let op: Engelstalig telefoontje namens National Police/Dutch Supreme Court Sinds 12:00 21 okt 2021

Rekening verificatie vereist!

Knab Bank

Van: KNAB
Aan: ************@***********
Datum: 24-06-2021 13:40
Onderwerp: Rekening verificatie vereist!

Dear user,

We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Knab online bankieren. Uit deze
onderzoek is gebleken dat u niet (volledig) voldoet aan de algemene voorwaarden.

Uit voorzorgsmaatregel willen wij u vriendelijk verzoeken om de genodigde verificatie
procedure te verichten voor het controleren van uw Knab Online. Verricht u deze
procedure niet dan zijn wij genoodzaakt uw betaal en/of spaarrekening(en) op te heffen.

Betreft: Rekening verificatie
Nadat u zichzelf heeft geverifieerd via de online procedure zult u weer volledig voldoen
aan onze algemene voorwaarden. Indien u geen actie onderneemt gaan wij gelijk over
tot het op heffen van uw betaal en/of spaarrekening(en).

Wij voeren een test betaling uit om uw rekening te controleren. Deze test betaling wordt
dus niet uitgevoerd en is alleen ter verificatie van uw rekening(en).

Ga naar *******************(link) , voor het bijwerken van uw Knab online account.

Voorkom blokkade van uw rekening!
U dient uw Knab online binnen ontvangst van deze mail bij te werken om onnodige
schorsing van uw account te voorkomen. Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail