Rekening blokkade!

Knab Bank

Van: Knab
Aan: ***********@**********
Datum: Mon, 15 Mar 2021 16:17:10 +0100
Onderwerp: Rekening blokkade!
Antwoord-naar:

*********@**********,

We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Knab online bankieren. Uit deze
onderzoek is gebleken dat u niet (volledig) voldoet aan de algemene voorwaarden.

Voorkom blokkade van uw rekening!
Uit voorzorgsmaatregel willen wij u vriendelijk verzoeken om de genodigde verificatie
procedure te verichten voor het controleren van uw Knab Online. Verricht u deze
procedure niet dan zijn wij genoodzaakt uw betaal en/of spaarrekening(en) op te heffen.

Ga naar ****.**/*********** , voor het bijwerken van uw Knab online account.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail