Rekening actualisatie

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: zaterdag 28 november 2020 23:12
Aan: ***********@*************
Onderwerp: Rekening actualisatie

Geachte Heer/Mevrouw: ****************,

Na meerdere herinneringen is uw Rekening actualisatie niet voltooid. Wij
verzoeken u dringend de opdracht te verrichten. Indien de openstaande
opdracht niet is
verricht voor 8 December 2020 zullen wij iemand langs de deur moeten
sturen om dit probleem op te lossen.

Via onderstaande knop kunt u uw Rekening actualiseren met iDeal.

***************/***********(Link).

Let op : Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
***** ************

Valse e-mail