Rekening actualisatie

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 02-12-20 11:44 (GMT+01:00)
Aan: *********@***********
Onderwerp: Rekening actualisatie

Geachte Belastingplichtige,

Na meerdere herinneringen is uw rekening actualisatie niet voltooid. Wij
verzoeken u dringend de openstaande opdracht te verrichten.
Indien deze niet is voldaan voor 8 December 2020, zullen wij iemand langs de
deur moeten sturen om dit probleem op te lossen.

Via de onderstaande knop kunt u uw rekening actualiseren via iDeal. Dit draait
om de actualisatie, hier zitten dus geen verdere kosten aan verbonden.

***************/************.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
********* ***********

Valse e-mail