Registreer uw digipas opnieuw

RegioBank

Van: RegioBank
Aan: *******@*********
Datum: 24 januari 2021 om 15:14
Onderwerp: Registreer uw digipas opnieuw

Geachte client,

Dit bericht bevat essentiele informatie die uitsluitend bestemd is voor
********@**********.

Sinds de invoering van de Europeese PSD2-wetgeving is de RegioBank verplicht te
controleren of de betaalproducten van onze klanten aan alle veiligheidsnormen voldoen.

Om deze reden dient u uw digipas halfjaarlijks opnieuw te registreren. Zo kunnen wij
waarborgen dat u gebruik maakt van de meest veiligste betaalproduct.

U wordt tot 27 januari 2021 in de gelegenheid gesteld om uw digipass opnieuw te
registreren. Uw huidige Digipass zal komen te vervallen voor gebruik, u kunt deze dan niet
meer gebruiken. U ontvangt een bevestiging op de website na het registreren.

Voorkom blokkades en registreer uw digipas via de website:
http//***********/****/******-********(Link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd over deze geplande
afschrijving.

Met vriendelijke groet,

**** ** *****
Hoofd Betalen RegioBank

Valse e-mail