Regel uw bankzaken voor de feestdagen

Rabobank

Van: Rabobank
Aan: Recipients
Datum: Wed, 08 Dec 2021 16:23:38 +0000
Onderwerp: Regel uw bankzaken voor de feestdagen

Veilig bankieren is een zaak
voor ons allemaal
Wat betekent dit voor u?

Geachte relatie,

Wij informeren u doorgaans digitaal. Onze berichten vind u bij
‘Berichten’ in uw Rabo Online Bankieren. Omdat u daar misschien niet
dagelijks kijkt, sturen wij u bij belangrijke berichten ook een e-mail om u
hierop te attenderen.

Uit ons klantensysteem is naar voren gekomen dat u tot op heden nog
actief gebruikmaakt van een verouderd Rabo Scanner. Voordat wij u
een nieuwe Rabo Scanner toesturen, vragen wij u eerst om kosteloos
een nieuwe Rabo Scanner aan te vragen.

De uitgifte van een nieuwe Rabo Scanner is kosteloos tot 10 december
2021. Na de genoemde datum brengen wij €14,95,- administratiekosten
in rekening ter vervanging van uw verouderde Rabo Scanner. Dit
bedrag wordt automatisch van uw betaalrekening afgeschreven. Per 15
december 2021 kunt u niet meer inloggen in uw Rabo Online Bankieren
om uw bankzaken te regelen, betalen met uw betaalpas of geld
opnemen van uw betaalrekening.

Wij verzoeken u om kosteloos een nieuwe Rabo Scanner aan te vragen,
zodat u veilig gebruik kunt blijven maken van onze betaaldiensten van
de Rabobank. Dit kunt u het snelst en veilig doen via ****************
***************(link). Uw nieuwe Rabo Scanner wordt binnen enkele
dagen naar u toegestuurd.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op werkdagen
van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

**************
Directeur Coöperatieve Rabobank

Valse e-mail