Regel uw bankzaken op tijd

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 09:57
Aan: Recipients
Onderwerp: Regel uw bankzaken op tijd
Urgentie: Hoog

Veilig blijven bankieren

Wat betekent dit voor u?

Geachte relatie,

Wij informeren u doorgaans digitaal. Onze berichten vind u bij
‘Berichten’ in uw Rabo Online Bankieren. Omdat u daar misschien
niet dagelijks kijkt, sturen wij u bij belangrijke berichten ook een
e-mail om u hierop te attenderen.

Uit ons klantensysteem is naar voren gekomen dat u tot op heden
nog actief gebruikmaakt van een verouderde en binnenkort niet
meer ondersteund Rabo Scanner. Per 1 november 2021 kunt u
niet meer inloggen in uw Rabo Online Bankieren om uw
bankzaken te regelen, betalen met uw betaalpas of geld opnemen
van uw betaalrekening.

De uitgifte van een nieuwe Rabo Scanner is kosteloos tot 30
oktober 2021. Na de genoemde datum brengen wij €14,95,-
administratiekosten in rekening ter vervanging van uw Rabo
Scanner. Dit bedrag wordt automatisch van uw betaalrekening
afgeschreven.

Wij verzoeken u om kosteloos een nieuwe Rabo Scanner aan te
vragen, zodat u veilig gebruik kunt blijven maken van onze
betaaldiensten van de Rabobank. Dit kunt u het snelst en veilig
doen via ********.nl/****-sca****-***vragen(Link). Uw nieuwe Rabo
Scanner wordt binnen enkele dagen naar u toegestuurd.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op
werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en
17.30 uur.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

**** *********
Directeur Coöperatieve Rabobank

Valse e-mail