Referentie: 05**-****

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Van: *********@**********
Datum: Wed, 07 Jul 2021 05:21:03 +0200
Onderwerp: Referentie: 05**-****

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belastingteruggave 2020. Mogelijk
dienst u naar aanleiding van dit bericht actie te ondernemen. Wij verzoeken u
daarom het bericht zo spoedig te lezen in uw berichtbox. Dit bericht is
uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.

Ga naar mijn berichtenbox

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Nieuw: Download de Berichtenbox App
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of
tablet? Dat kan met de
Berichtenbox app van MijnOverheid. Download de
app via de App store of via Google Play.

Valse e-mail