Referentie 019-0252

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid / Mijn Berichtenbox
Verzonden: vrijdag 3 september 2021 05:07
Aan:*******@*********
Onderwerp: Referentie 019-0252

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belastingteruggave 2020. Mogelijk
dient u naar aanleiding van dit bericht actie te ondernemen. Wij verzoeken u
daarom het bericht zo spoedig te lezen in uw berichtenbox. Dit bericht is
uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.

Via de onderstaande link zult u worden omgeleid naar uw berichtenbox.

** **** **** berichtenbox (Link) 

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet
MijnOverheid

Valse e-mail