Rabobank: Laatste herinnering: Start de Update

Rabobank

Geachte meneer/mevrouw,

We zien dat je nog gebruik maakt van ons verouderde betaaldienst. In deze e-mail lees je wat de dat betekend voor gebruik maken van onze diensten en wat voor gevaren je daarbij loopt.

Wet- en regelgeving
De Payment Service Directive 2 (PSD2) is de implementatie van een EU-richtlijn die zorgt voor de verdere uniformering van het betalingsverkeer in de Europese Unie. PSD2 biedt nieuwe mogelijkheden, die zullen leiden tot nieuwe producten en diensten.

Belangrijk is, dat het een plicht is voor rekeninghouders om zich te houden aan onze betaalinitiatiereglementen.

Aanvragen voor 23 maart
Op onze website kun je meteen je betaaldiensten updaten. Je vindt daar ook het formulier waarmee je meteen up-to-date bent.

LET OP!
Regel je bankzaken op tijd.

Met vriendelijke groet,Rabobank
***********
manager Particulieren

Valse e-mail