Rabo Online Bankieren Identificatie

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: Mon, 25 Jul 2022 11:13:01 +0800
Aan: *********@*******
Onderwerp: Rabo Online Bankieren Identificatie

Rabo Online Bankieren Identificatie

Geachte relatie,

Als financiële instelling stellen wij u graag vroegtijdig op de hoogte van wijzigingen
die plaats zullen vinden binnen de dienstverlening van de Rabobank.

U moet zich opnieuw identificeren
U heeft bij ons één of meerdere betaalrekeningen. Daar zijn wij blij mee. Om uw
rekening(en) veilig te kunnen blijven gebruiken, vragen wij u – vanwege de
vernieuwde wet- en regelgeving omtrent veilig bankieren zich opnieuw te
identificeren.

Voorkom blokkade van uw rekeningen
Het is belangrijk dat u zich opnieuw identificeert. Indien u zich niet vóór 1 juli 2022
identificeert, zijn wij als bank genoodzaakt om uw rekening(en) te blokkeren totdat u
zich opnieuw heeft geïdentificeerd.

Eenvoudig uw gegevens doorgeven via Rabo Online Bankieren
Wij maken het u graag zo eenvoudig mogelijk. U kunt uw gegevens online, snel en
veilig doorgeven via: rabobank.nl/************* (Link) Houd uw Rabo Scanner bij de
hand.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

****** ** ******
Directeur Particulieren en Bedrijven

Valse e-mail