Rabo Online Bankieren Identificatie

Rabobank

Van: rabobank.nl
Datum: 27 juni 2022 om 03:35:41 CEST
Aan: undisclosed-recipients:;
Onderwerp:  Rabo Online Bankieren Identificatie

Rabo Online Bankieren Identificatie

Geachte relatie,

Als financiële instelling stellen wij u graag
vroegtijdig op de hoogte van wijzigingen die
plaats zullen vinden binnen de dienstverlening
van de Rabobank.

U moet zich opnieuw identificeren
U heeft bij ons één of meerdere
betaalrekeningen. Daar zijn wij blij mee. Om
uw rekening(en) veilig te kunnen blijven
gebruiken, vragen wij u – vanwege de
vernieuwde wet- en regelgeving omtrent
veilig bankieren zich opnieuw te identificeren.

Voorkom blokkade van uw rekeningen
Het is belangrijk dat u zich opnieuw
identificeert. Indien u zich niet vóór 1 juli
2022 identificeert, zijn wij als bank
genoodzaakt om uw rekening(en) te
blokkeren totdat u zich opnieuw heeft
geïdentificeerd.

Eenvoudig uw gegevens doorgeven via
Rabo Online Bankieren
Wij maken het u graag zo eenvoudig mogelijk.
U kunt uw gegevens online, snel en veilig
doorgeven via: rabobank.nl/***************(Link).
Houd uw Rabo Scanner bij de hand.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

****** ** ******
Directeur Particulieren en Bedrijven

Valse e-mail