Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Procedure in afwachting

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 15 maart 2021 om 07:53:46 CET
Aan: ********@*********
Onderwerp: Procedure in afwachting
Antwoord aan:

Uw rekening vereist aandacht
Verifieer uw registratiecode

Geachte meneer/mevrouw ,

We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Rabo Internetbankieren en uit onderzoek is
gebleken dat het toestel registratiecode gekoppeld aan uw profiel niet voldoet aan de
vernieuwde algemene voorwaarden. Uit voorzorgsmaatregelen willen wij dat u een verificatie
verricht voor het controleren van uw Rabo Internetbankieren. Verricht u deze procedure niet
dan zijn wij genoodzaakt uw Rabo Internetbankieren en uw IDEAL functie te schorsen.

Nadat u de procedure heeft doorlopen en u zichzelf heeft geverifieerd zullen we de volledige
blokkade niet uitvoeren. Indien u geen actie onderneemt gaan wij direct over op volledige
blokkade.We vragen u daarom om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verifiëren, zodra uw
gegevens geverifieerd zijn maakt uw automatisch weer gebruik van uw Rabo
Internetbankieren.

Ga naar *********.**/********-******** (Link) voor het verifieren van uw registratiecode gebruikt u
uw Rabo Internetbankieren & Rabo Mobielbankieren.

Behoud controle over uw rekening!
U dient uw Rabo Internetbankieren direct na het lezen van deze mail bij te werken. Anders
worden uw rekening(en) beperkt uit veiligheidsoverwegingen.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Nederland

Valse e-mail