088 - 7867372
Let op (4/5): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Privacywetgeving AVG

Knab Bank

Van: Knab Alert
Onderwerp: Privacywetgeving AVG
Datum: 2 november 2023 om 11:35:17 CET
Aan: ********@**********

Geachte relatie,

Als bank zijn wij ‘poortwachter van het financiële systeem. Samen
met De Nederlandsche Bank (DNB) en alle andere banken in
Nederland doen we alles om bankieren veilig te houden. Dat willen
wij niet alleen, wij zijn het ook wettelijk verplicht. Onderdeel van
de rol als poortwachter is dat we financiële criminaliteit tegengaan.
Regelmatig voeren we de strijd aan tegen zaken als witwassen,
corruptie en terrorismefinanciering. En daar hebben wij u bij nodig.

We doen er alles aan om te voorkomen dat onze bankrekeningen
worden gebruikt voor financiële criminaliteit. Om dit goed te
kunnen blijven doen, moeten wij nóg beter weten wie onze
klanten zijn en waar het geld dat ze bij ons onderbrengen vandaan
komt. Doordat alle klanten zich opnieuw identificeren, krijgen wij
een compleet inzicht in wie onze diensten gebruiken en met welk
doel. Zo houden we samen bankieren veilig.

Veilig blijven bankieren
Het is belangrijk dat u zich opnieuw identificeert. U heeft bij het
openen van uw rekening zich al eerder geïdentificeerd. Vanwege
de vernieuwde wet- en regelgeving rondom veilig bankieren
vragen wij u dit nogmaals te doen zodat wij de juiste gegevens van
u hebben.

Controleer uw gegevens (link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor
flinke boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete
voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-
register bedraagt op dit moment € 4.500 (dit bedrag kan jaarlijks
wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden
opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen.
Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig kenbaar!

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op
werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 en
20.00 uur.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Knab Servicedesk

Valse e-mail