088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Politie rapport

Politie

Van: Politie
Verzonden: woensdag 13 december 2023 0:33
Aan: ****@****
Onderwerp: Politie-rapport

Hallo,

De bijlage is de brief met de dagvaarding van de politie. Download
de bijlage om het bericht te lezen en antwoord onmiddellijk terug.

Hoogachtend

***** *** *******
Politie commissaris.

Valse e-mail