Persoonlijke webomgeving activeren

Knab Bank

Van: Knab
Verzonden: zaterdag 18 april 2020 09:46
Aan:
Onderwerp: Persoonlijke webomgeving activeren

Geachte heer/mevrouw ***********,

Uit onderzoek is gebleken dat de klantgegevens gekoppeld aan het desbetreffende
emailadres: **********@******** zich helaas niet voldoen aan onze
vernieuwde PSD-2 richtlijnen.
Gelet op het bovenstaande met beroep op artikel 5 en 17 van onze algemene betaal
voorwaarden, is hierdoor je betaalrekening tijdelijk in beperking geplaatst tot je
klantgegevens zijn bijgewerkt.

Ga naar **********/***********, voor het bijwerken en/of controleren van je Knab
Online account.
Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

 

Valse e-mail