Let op: Nep-sms namens Belastingdienst Sinds 13:00 22 mei 2019

PAYPAL: Voltooi de verificatie van uw Paypal-rekening

PayPal

Van: service@*****
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 12:20
Aan: undisclosed-recipients:
Onderwerp: Voltooi de verificatie van uw Paypal-rekening

Jan 9, 2019

Voltooi de verificatie van uw Paypal-rekening.

Beste Paypal-klant,

We hebben uw hulp nodig bij het oplossen van een probleem met uw rekening.
We hebben de mogelijkheden van uw rekening tijdelijk beperkt om ons tijd te
geven het probleem samen met u op te lossen.

We begrijpen dat het lastig kan zijn geen volledige toegang te hebben tot
uw PayPal-rekening. We willen met u samenwerken om uw rekening zo snel
mogelijk in de normale staat terug te brengen.

Het proces is heel eenvoudig. Meestal hebben we alleen wat meer informatie
nodig over uw rekening of meest recente transacties.

Klik hier om de verificatie uit te voeren.

Log in op Paypal met uw gegevens die alleen bij de rechtmatige rekeninghouder bekend is.
Volg de stappen in het proces en voltooi de verificatie.
Nadat u de verificatie heeft uitgevoerd, kunt u zonder enige beperkingen gebruik maken van uw Paypal-account.

Met vriendelijke groet,
PayPal

Hulp ** | Veilig handelen **

Copyright © 1999-2018 PayPal. Alle rechten voorbehouden.
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions
Gevestigd te: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg RCS Luxemburg B 118 349
PayPal DDH888481:N/A:5d07433019672

Valse e-mail