088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Opschorting van uw abonnement

Netflix

Van: Klantenrelaties
Datum: 27 december 2023 om 08:02:26 CET
Aan: ****@****
Onderwerp: Opschorting van uw abonnement

U heeft nog één dag de tijd om uw betalingsgegevens bij te werken

Laatste herinnering: uw
betalingsprobleem moet
vandaag worden
opgelost

Hallo,

Uw betaalmethode is tijdens de laatste betalingscyclus
geweigerd. Update uw gegevens als u onze diensten wilt blijven
gebruiken.

Blijven gaan (Link)

Ga voor meer informatie naar het helpcentrum of neem contact
met ons op.

Team Netflix

Valse e-mail