Opgelet! Ԝij hebben υw inκomsten herberekend

Belastingdienst

Van:Belastingdienst Administratie
Verzonden: dinsdag 6 december 2022 09:40
Aan: *******@********
Onderwerp: Opgelet! Ԝij hebben υw inκomsten herberekend
Urgentie: Hoog

Geachte heer/mevrouw.

Uit onze gegevens is gebleken dat u in het boekjaar 2021 te veel belastbaar inkomen heeft
verdient. Deze berrekening is voortgekomen uit een schatting van uw inkomen over het
afgelopen jaar. Vanuit deze schatting is momenteel een bedrag van 1728,63 euro gekomen,
die u nog zal moeten aflossen.

Dit bedrag zal voor het einde van januari 2023 moeten zijn bijgeschreven op het
rekeningnummer van de Belastingdienst. Het kan zo zijn dat de schatting van uw inkomsten
niet helemaal accuraat is, vandaar dat wij u vragen zo snel mogelijk uw DigID-profiel aan te
vullen. Hiermee zullen uw inkomsten precies berrekend kunnen worden. Hierop volgend zal het
bedrag van 1728,63 euro ook opnieuw worden berrekend. Dit houdt in dat het bedrag wordt
verminderd, volledig wordt kwijtgescholden of dat u in aanmerking komt voor een teruggave.

Bent u er al van bewust dat het bedrag van 1728,63 euro correct is, hoeft u verder geen
stappen te ondernemen. U zal binnen 10 werkdagen schriftelijke bevestiging ontvangen met
de betreffende betaalinformatie.
Wilt u uw inkomsten opnieuw laten berrekenen, verzoeken wij u om zo snel mogelijk uw DigID-
profiel aan te vullen. Op 30/12/2022 worden alle aanslagen definitief vastgesteld en zijn deze
hierna ook niet meer aan te passen. Als u voor 09/12/2022 uw DigID-profiel aanvult, zullen wij
hier rekening mee houden en wordt uw aanslag vastgelegd nadat wij de inkomsten opnieuw
berrekend hebben.

U kunt de onderstaande link gebruiken om uw DigID-profiel aan te vullen:

Ga naar onze beveiligde omgeving (Link) 

Let op! De bovenstaande link is slechts 48 uur geldig. Na het voltooien van uw online
aanvraag, krijgt u thuis schriftelijke bevestiging over de vervolgstappen.
Mocht het toch niet lukken om deze link te gebruiken, kunt u telefonisch een nieuwe mail
aanvragen.
Hierna kan het wel 5 tot 7 weken duren voordat u de teruggave binnen heeft, vanaf het
invullen van de nieuwe aanvraag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u alsnog vragen
hebben, kunt u (gratus) bellen met de BelastingTelefoon. Te bereiken van maandag t/m
donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

*.*. ***********
Belastingdienst/Centrale administratieve processen

Valse e-mail