Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

Opgelegde administratieve sanctie

CJIB

U heeft een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen over het overtreden van een verkeersvoorschrift.
Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de betaling te voldoen.Het openstaande bedrag is tot heden niet
op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven. Daarom zullen wij de bank opdracht
geven om uw rekening te blokkeren per maandag 29 april 2019. Alleen persoonlijk bij het BKR kunt u inzage krijgen
over de informatie die het BKR over u ontvangt. Het blokkeren van uw rekening betekent dat de toegang tot uw
rekening geblokkeerd is met de ingang van 30-04-2019 tot het volledige bedrag is voldaan.

Omschrijving: Overtreding overschrijding maximum snelheid op autosnelweg met 25 km/h
Feitcode: V371S
Datum: 11-02-2019
Toegestane snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 129 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 125 km/h
Opgelegde sanctie: € 240,00

Administratiekosten: € 8,00
Te betalen: € 248,00

Betalen

U bent verplicht het openstaande bedrag te betalen.

Het volledige bedrag van € 248,00 moet uiterlijk 29-04-2019 zijn bijgeschreven
op het rekeningnummer NL****** van CJIB te Leeuwarden.

Gebruik het CJIB-nummer als betalingskenmerk *******. U kunt geen betalingsregeling treffen.
Niet betalen
Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren tot na de ontvangst van het verschuldigde bedrag. U wordt gerigistreerd bij het BKR.
Bent u het niet eens met deze besschikking?
Dan kunt u na de betaling in beroep gaan bij de officier van justitie van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM).

Hoogachtend
Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail