Let op (2/4): Valse e-mail Eneco Sinds 17:02 | 26 sep 2022

Openstaande vordering

CJIB

From: Centraal Justitieel Incassobureau
Sent: woensdag 11 november 2020 06:49
To:************@**********
Subject: Openstaande vordering

Betreft: Laatste aanmaning inzake
Persoonsnummer: H*******

Beste bestuurder,

Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een openstaande
vordering bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van een
verkeersvoorschrift, hoewel het betalingstermein reeds is
overschreden.
Het openstaande bedrag van € 213,76 – (incl. kosten) is tot op heden nog
niet volledig op de
rekening van het CJIB bijgeschreven.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve
sanctie

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op
autosnelweg, met 24km/h.
Datum: 11 Oktober 2020
Toegestaande snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 124 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 122 km/h
Openstaande bedrag: 204 ,76 ,-
Administratiekosten: 9 ,-

Te betalen: €213,76

*****************************(link)

Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag binnen 4 dagen over te
maken.

Mochten wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij
genoodzaakt het
verschuldigde bedrag te verhogen.

Hoogachtend,

Centraal Justitieel Incassobureau.

Valse e-mail