Openstaande teruggave

Mijn Overheid

Van: Berichtenbox
Datum: 20 augustus 2021 om 02:34:17 CEST
Aan: *************@***************
Onderwerp: Openstaande teruggave

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een nieuw bericht omtrent een belastingteruggave vam €970,00. U dient actie te
ondernemen om de teruggave te kunnen incasseren.

U kunt dit bericht bekijken via de Berichtenbox.

Open het bericht

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail