088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Openstaande schuld

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: dinsdag 6 juni 2023 22:37
Aan: *******@*******
Onderwerp: Openstaande schuld

Geachte,

Uw openstaande schuld van € 1328,00 met kenmerk
**** is na meerdere herinneringen niet voldaan.

Op 8 juni 2023 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot
conservatoir beslag.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door per direct het
gehele bedrag te voldoen op IBAN: *****

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

Valse e-mail